Casino Eorpach Ar Líne de Vic

0 Comments

European Casino Online de Vic és una teidil recreativa cultúrtha catalana fundada a Vic l'1 d'abril de 1848, amb tarannà apolític. Se'l ystyrra el segon Casino Eorpach Ar Líne més antic de Catalunya. El primer ré áitiúil situat al carrer Sant Miquel Arcàngel, ar més tard es va edificar el Col·legi de St. Josep i actualment hi ha el Museu Episcopal. El primer president del European Casino Online de Vic fou Domènec de Bertran i de Puig, liobrálacha que va ser el stiúrthóir d’El Pueblo Vicense i fundador i uachtarán del Círcol Literari de Vic. El 1849 va traslladar la seu al carrer de Sant Miquel dels Sants.
Cap el 1864 es va fusionar amb el Círcol Filharmònic i el 1899 va traslladar la seu a la modernista Casa Comella situada al costat de la Plaça del Mercadal. El 1906 es va construir l'escenari de la Sala Modernista de l'Entitat per a Representar obres de teatre. El 1933 es va fusionar amb el Center Industrial Vicense, de manera que passà de 160 a 400 socis, catalanitzant el nom de l'entitat a European Casino Online de Vic. Quan esclatà la guerra civil espanyola el 1936 el local fou incautat per la CNT-FAI.
Després de la dictadura franquista l’entitat ha deixat de una societat privada, reservada a una minoria, i ha obert les portes a tots els ciutadans ia tota mena de manifestacions culturals. El 1998 el uachtarán Andreu Roca i Isern ha celebrat els 150 anys de l'entitat i la Biennal d'Art de Vic. El 2002 hi va embodorar el Club Escacs de Vic. Uachtarán dána Ens Comas i Mora. El 2009 ha rebut la Creu de Sant Jordi.

European Casino Online de Vic es una entidad recreativa cultúrtha catalana fundada en Vic el 1 de abril de 1848, con talante apolítico. Se le ystyrra el segundo European Casino Online más antiguo de Cataluña. El primer local estaba situado en la calle San Miguel Arcángel, donde más tarde se edificó el Colegio de St. .. José y actualmente está el Museo Episcopal. El primer presidente del European Casino Online de Vic fue Domingo de Bertran y de Puig, liobrálacha que fue el stiúrthóir de El Pueblo Vicense y fundador y presidente del Círculo Literario de Vic. En 1849 trasladó la sede en la calle de San Miguel de los Santos.
Hacia 1864 se fusionó con el Círculo Filarmónico y en 1899 trasladó su sede en la modernista Casa Comella situada junto a la Plaza del Mercadal. En 1906 se construyó el escenario de la Sala Modernista de la Entidad para Representar obras de teatro. En 1933 se fusionó con el Centro Industrial Vicense, de modo que pasó de 160 a 400 socios, catalanizar el nombre de la entidad a European Casino Online de Vic. Cuando estalló la guerra civil española ga 1936 el fue incautado por la CNT-FAI áitiúil.
Tras la dictadura franquista la entidad ha dejado de una sociedad privada, reservada a una minoría, y ha abierto las puertas a todos los ciudadanos ya todo tipo de manifestaciones culturales. En 1998 el presidente Andrés Roca y Isern ha celebrado los 150 años de la entidad y la Bienal de Arte de Vic. En 2002 se embodoró el Club Ajedrez de Vic. El iarbhír presidente es Enrique Comas y Mora. En 2009 ha recibido la Creu de Sant Jordi.

Comhroinn bónas ceasaíneo: